Tanaw fila toyadha

paheelet dhirashaten taanaw fila i shokohuma siip kimiiniyu kodhi maala dhikin hosaasham.seqarel tawos lamii dhirashaat etopiyalene alametale iyat inn?ufunashamiyu mala,arkaanet masimasuntan inidhikine.toyadha.